Category Archives: Blogi

Jalon Rakentajat Oy: “Kierrätysaste on nykyaikaa, ja siitä hyötyy myös taloudellisesti”

Toivakka-yhtiöiden omistama Jalon Rakentajat Oy toimii Muuramen monitoimitalon uudistushankkeen päärakennusurakoitsijana.  Monitoimitalon projekti käynnistyi keväällä 2023,

MKO Ympäristöpalvelut hyödyntää kenttärakentamisessa uusiomateriaaleja

MKO Ympäristöpalvelujen kenttärakentamisessa käytettävissä maarakennusmateriaaleissa hyödynnetään muun muassa teollisuuden sivuvirroista syntyneitä uusiomateriaaleja sekä rakentamisen purkutoiminnasta

Pilaantuneet maa-ainekset: Miten toimia jos maaperässä on haitallisia aineita?

Pilaantuneet maa-ainekset ovat maata, joka sisältää ihmisten terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita tai yhdisteitä.

Jätekeskusurakoitsijan työ on monipuolista ja tärkeää

Yhteistyö urakoinnin, MKO Ympäristöpalvelut Oy:n ja vaa’an kanssa on koko jätekeskusurakoinnin kulmakivi.

Asiakastapahtumasta jäi hyvä mieli

Viime perjantainen asiakastapahtuma oli MKO Ympäristöpalvelut Oy:n historian ensimmäinen, eikä se takuulla  jää viimeiseksi. 

Kauppakiinteistöjen vastuulliset ja kestävät jätehuoltoratkaisut ovat ympäristötekoja

Milloin olet viimeksi käyttänyt aikaa isännöimäsi kiinteistön jätehuollon ja sen toteuttamisen arviointiin? Niin kauan kuin

Kierrätysastetavoitteeseen ilman raskasta syntypaikkalajittelua – onko tämä mahdoton yhtälö?

Rakennusjätteestä 70 % tulee ohjata materiaalina hyötykäyttöön tai kierrättää. Vastuullinen jätehuoltokumppani toimii tavoitteen tukena.

Jätekeskuksen toiminta on yhteistyötä

Asiakasta autetaan siirtoasiakirjojen kanssa ja osaava tiimi ohjeistaa turvalliseen jätteiden kierrätykseen. Asiointi on koettu helpoksi.

Jätehuolto rakennustyömaalla: murheenkryyni vai tehokasta budjetointia?

Rakennustyömaan jätehuollon suunnitteluun ja hankintoihin on syytä suhtautua huolella.

Johda tiedolla – jätehuollosta syntyy dataa, jota voit hyödyntää yrityksesi toiminnan kehittämisessä

Yrityksen ympäristöraportointi sekä jätemäärien ja kierrätysasteen seuranta eivät ole vain lain vaatimia velvollisuuksia – ne

Jätehuolto aidosti yksinkertaisena ja kustannustehokkaana palveluna

Oletko yrityspäättäjänä koskaan pysähtynyt miettimään, kuinka hyvin todella tunnet yrityksenne jätehuoltoprosessit ja niiden mahdollisuudet tavoitteidenne