Rakennusjätteen kierrätyksen ABC: Kustannukset kuriin ja kierrätysaste korkealle

Kierrätysaste on pitkään ollut kuuma puheenaihe Suomessa, jossa lainsäädäntö (valtioneuvoston asetus jätteistä) määrittelee rakentamisen jätteille 70 % kierrätysastetavoitteen. Tämän tavoitteen alkuperäinen deadline umpeutui jo vuonna 2020, mutta tavoiteluvusta jäätiin kauas. Kierrätysvaatimukset pohjautuvat EU:n jätedirektiiviin, joka velvoittaa tehostamaan jätteiden lajittelua ja kierrätystä.

Hyvin suunnitellun rakennustyömaan jätehuollon avulla asetettuihin vaatimuksiin voidaan kuitenkin jatkossa vastata – samalla saadaan materiaalit tehokkaasti kiertoon, mutta sen lisäksi siitä hyötyy myös asiakkaan kukkaro. Rakennustyömaan jätteiden kierrätys vaatii suunnittelua ja seurantaa – mutta miksi se kannattaa ja mistä lähteä liikenteeseen? 

Mitä kuuluu rakennusjätteeseen?

Rakennusjätteen määrä ja laatu vaihtelevat rakennustyömaan sekä sen eri työvaiheiden mukaan. Rakennusjätteeksi luokitellaan kaikki rakentamisen, purkamisen ja saneerauksen yhteydessä syntyvä jäte, kuten esimerkiksi puu, pahvi, muovi, kipsi, villa, metallit sekä kiviaines.

Jätekeskuksissa rakennusjäte vastaanotetaan rakentamisen sekalaisena jätteenä, jonka seassa voi olla suuriakin määriä uudelleen hyödynnettävissä olevia materiaaleja.

Jätekeskuksellamme vastaanotetusta rakennusjätteestä erotellaan hyötykäyttöön ohjattavat jakeet tehokkaan konelajittelun avulla. Lajittelun jälkeen hyödylliset jakeet ohjataan uusiokäyttöön ja jäljelle jäänyt rakennusjäte murskataan ja seulotaan. Seulonnan yhteydessä syntyvä alite voidaan hyödyntää loppusijoitusalueen töissä ja jäljelle jäänyt ns. rakennusjätteen rejekti toimitetaan polttolaitokseen energiahyötykäyttöön.

Miksi rakennusjätteen lajittelu kannattaa? 

Rakennustyömaalla tapahtuva jätteen lajittelu, ns. syntypaikkalajittelu, tuo usein kustannussäästöjä työmaan toimintaan ja vie samalla asiakasta kohti asetettuja kierrätysastetavoitteita.  Vastuullinen palveluntarjoaja ei toimi vain lain ja ympäristösäädösten edellyttämien minimistandardien mukaisesti, vaan pyrkii käsittelemään ja ohjaamaan mahdollisimman ison osan asiakkaan jätteistä hyötykäyttöön ja tarjoaa ideoita, miten toiminnasta syntyvää jätemäärää sekä sen kustannuksia voidaan vähentää. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennustyömaalla syntyvistä jätteistä erotellaan kaikki hyötykäyttöön soveltuvat jätejakeet eli pahvit, puut, metallit, muovit sekä kiviainekset. Myös vaaralliset jätteet erotellaan ja kuljetetaan erillään muusta rakennusjätteestä. Jätteiden lajittelu työmaalla säästää kustannuksia, sillä sekalaisena rakennusjätteenä vastaanotettavat kuormat ovat asiakkaalle kaikista kalleimpia.

Rakennustyömaan jätehuolto: Mitä kannattaa ottaa huomioon? 

Hyödyllisten jakeiden kierrätys onnistuu parhaiten syntypaikkalajittelulla, joka alkaa hyvästä suunnittelusta työmaakohtaisesti. Jätehuoltohuoltosuunnittelussa lähdemme aina liikenteeseen asiakkaan tarpeesta ja siitä, miten voimme mahdollisimman hyvin tukea asiakkaamme ydintekemistä sekä -tavoitteita. Jätehuoltosuunnitelma ei ole viranomaisen velvoittama, mutta sen tekemiseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin.

Jätehuoltosuunnitelmassa otetaan huomioon työmaan sijainti, käytettävissä olevat tilat ja rakentamisen eri työvaiheet. Jos tilaa on käytettävissä paljon, voi lajittelua helpottaa tuomalla työmaalle useampia lavoja. Toisaalta jos työmaa sijaitsee kaupunkialueella ja tilaa on vain vähän, voidaan lajittelu hoitaa erikokoisten astioiden tai vaikkapa etukuormaussäiliöiden avulla. 

Hyvä jätehuoltosuunnitelma huomioi erilaiset työvaiheet ja niissä syntyvät jätelajikkeet. Kun jätehuolto suunnitellaan vaiheittain, voidaan työmaalle tuoda esimerkiksi puristin sellaisten työvaiheiden ajaksi joissa muodostuu suuria määriä pahvia tai kalvomuoveja. Asiantuntijamme laativat työmaasi tarpeisiin räätälöidyn jätehuoltosuunnitelman, joka sisältää itse suunnitelman lisäksi keräysvälinekohtaiset opastekyltit sekä lajitteluohjeet.

Tämän lisäksi suunnitelma ottaa huomioon jätteiden säilytyksen, sillä esimerkiksi pahvin ja kipsin kastuessa niistä tulee käyttökelvottomia. Valitsemalla jokaiselle jätelajille sopivan keräilyvälineen, säästät siis selvää rahaa! Kun työmaan jätehuoltopalvelut käynnistyvät, pääset seuraamaan tilanteen kehittymistä ja kokonaiskuvaa reaaliaikaisesti raportointisovelluksestamme. Asiantuntijamme ovat myös apuna raportoinnin pohjalta toteutettavien kehitystoimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä!

Näin onnistut:

  • Panosta jätehuoltosuunnitelmaan: Hyvä suunnitelma ottaa huomioon sijainnin, käytettävissä olevat tilat sekä eri vaiheissa muodostuvan jätteen. Ota suunnitelman laatimiseen mukaan myös jätehuollon kumppanisi!
  • Perehdytä työntekijät: Vastaavan mestarin vastuulla on työntekijöiden huolellinen perehdyttäminen. Työvaihekohtaiset kierrätysohjeet ja selkeät opastukset auttavat työntekijöitä noudattamaan suunnitelmaa. 
  • Seuraa kierrätysastetta: Jätehuollon seuranta on helpompaa, jos viet jätteet yhteen paikkaan. Erilaisten raportointityökalujen avulla voit seurata työmaan kierrätysastetta reaaliajassa ja puuttua ajoissa epäkohtiin! 
  • Tee kierrättämisestä helppoa: Jokainen työmaa on erilainen, mutta kaikille voidaan rakentaa järkevä ja toimiva kokonaisuus. Syntypaikkalajittelu toimii vain, jos sitä on helppo noudattaa.

Kiinnostaako toimiva jätehuolto työmaalle? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!