Pilaantuneet maat

Maaperää tai maa-aineksia sanotaan pilaantuneiksi, mikäli ne sisältävät haitallisia aineita, jotka ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan aina haitallisten aineiden, kuten öljyn, aiheuttaman vaaran suuruuden sekä terveys- tai ympäristöhaittojen perusteella.

Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto ja käsittely

  • Jätekeskuksellemme toimitettavista pilaantuneista maa-aineksista tulee aina kuormakohtaisesti olla kaatopaikkakelpoisuuslausunto ja analyysitodistus.
  • MKO:lla ympäristölupa mahdollistaa tavanomaisten jätteiden vastaanoton ja pilaantuneiden maamassojen tulee olla luokiteltu niin, että ne voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut jäte-erät tulee toimittaa niille luvitetuille vastaanottajille.
  • Mikäli pilaantunut maa-aines sisältää jätettä, tulee sen poisseulonnasta sopia erikseen.
  • Pilaantuneiden maiden käsittelytapa ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Käsittelytapaan vaikuttavat mm. epäpuhtauksien määrä ja laatu. Erilaisia käsittelytapoja ovat kiinteytys, huokosilmakäsittely ja kompostointi sekä näiden yhdistelmät.
Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto- ja käsittelyhinnat

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaisimmat kiertotalousalan uutiset ja muutokset suoraan sähköpostiisi.

MKO Ympäristöpalvelut