Jätekeskuksen toiminta on yhteistyötä

Kevättalven 2021 aikana toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä kävi ilmi, että asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä myös jätekeskuksella asiointiin. Palautteista käy ilmi, että jätekeskuksella asiointi on koettu helpoksi ja vaivattomaksi, samoin jätekeskuksen ja vaakatoimiston henkilökunnan avulias ja  ystävällinen toiminta on kerännyt runsaasti kiitosta. 

Jätekeskus sijaitsee Jyväskylän Taka-Keljossa ja kuormia tuodessaan asiakkaat huomaavat, kuinka Ronsuntaipaleentieltä kääntyvä tie muuttuu jyrkäksi mäeksi, jonka päällä häämöttää pieni vihreä toimistorakennus. Vaaka on ensimmäinen paikka jätekeskuksella, jossa asiakas pysähtyy kuormaa tuodessaan. 

-Me työskennellään täällä asiakkaita varten, täällä vastaanotetaan ja punnitaan sekä sisään tulevat että lähtevät kuormat, samoin ohjeistetaan asiakkaita jätteiden lajittelussa ja purkupaikoissa, vaa’alla työskentelevä Suvi tiivistää päivittäistä työnkuvaansa.

Siirtoasiakirjan voi täyttää joko paperisena tai sähköisenä

Vaakatoimistolla muistutellaan asiakkaita myös siirtoasiakirjoista ja niiden täyttämisestä, vaikka niiden tekeminen onkin aina asiakkaan vastuulla. Siirtoasiakirjat ovat jätelain vaatimia dokumentteja jätteen vastaanotosta ja käsittelystä. Siirtoasiakirja vaaditaan aina, kun kuljetettava jäte on rakennus- tai purkujätettä, pilaantunutta maata,  vaarallista jätettä tai lietettä. Siirtoasiakirjan voi täyttää joko paperisena tai sähköisesti. MKO Ympäristöpalvelut tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ottaa käyttöön sähköisen siirtoasiakirjan veloituksetta.

-Täällä vaa’alla autetaan ja ohjeistetaan siirtoasiakirjojen täyttämisessä, eli kenenkään ei tarvitse jäädä sen kanssa yksin. Kirjaan merkitään muun muassa jätteen syntypaikka, sen määrä ja laji, kuten myös tieto siitä, mihin jäte on vastaanotettu, muistuttaa myös vaa’alla työskentelevä Piia.  

Useille kuljettajille siirtoasiakirjan täyttäminen on tuttua puuhaa. Apua ja neuvoja siirtoasiakirjan täyttämiseen saa kuitenkin aina pyytää. 

Piia ja Suvi toteavat, että vaa’alla työskentelyn paras puoli on mahtava ja huumorintajuinen työporukka sekä mukavat asiakkaat. 
-Asiakkaat on kyllä tämän työn suola ja heidän vuoksi jokainen päivä täällä toimistolla on erilainen, Piia hymyilee.

Sekä Piia että Suvi toteavat, että työvuosien myötä oppii tuntemaan asiakkaat ja  ja varsinkin ne kuljettajat, jotka käyvät jätekeskuksella usein. 
-Minusta on mukavaa tehdä asiakaspalvelua kasvotusten asiakkaidemme kanssa, siinä oppii oikeasti tuntemaan ne ihmiset, joiden kanssa saa tehdä töitä, Suvi komppaa.

Vaaka-asemalla hymy on herkässä. Suvi (vas.) ja Piia (oik.) vastaanottamassa kuormaa. 

Yhteistyö on toimivan jätekeskuksen kulmakivi

Vaaka-asemalta kuormaa tuovan kuljettajan matka jatkuu jätekeskuksen alueelle, jossa urakoitsijana toimii Pohjaset Recycling Oy. Urakoitsijan väki huolehtii jätekeskuksen kunnossapidosta, vastaanotettavien kuormien tarkastuksista ja siitä, että vastaanotettavat jätteet päätyvät oikeisiin vastaanottopaikkoihin sekä asianmukaisiin käsittelyprosesseihin. Urakoitsija huolehtii jätteiden koneellisesta lajittelusta, jätteen murskaukseen liittyvistä toimenpiteistä ja lähtevien kuormien kuormaamisesta. 

Jätekeskusurakoinnin työnjohtajana toimii Marko Mäkinen. Hän vastaa siitä, että jätteiden vastaanotto, lajittelu ja kuormaaminen sujuu niin kuin pitääkin – samoin hän vastaa myös vaihtolava-ajojen järjestelyistä. Mäkinen kertoo, että urakoitsijan työpäivät jätekeskuksella ovat monipuolisia ja vaihtelevia – yksikään päivä ei ole samanlainen.

Yritysten lajittelupiha on tuttu paikka yritysasiakkaillemme. Myös lajittelupihan kunnossapito ja kuuluu urakoitsijan vastuulle. Toisinaan jätteiden joukosta löytyy myös leluja – joku laitosmiehistä oli nostanut tämän lelukoiran rakennusjäteloosin maskotiksi.

-Asiakkaillehan tämä meidän työ näkyy siinä, että pidetään aluetta siistinä, opastetaan sekä neuvotaan ja ollaan auttamassa aina siellä, missä meitä tarvitaan, Mäkinen tuumaa. 

Marko Mäkinen vastaa urakoinnin työnjohdosta jätekeskuksen alueella. Mäkisen mielestä työn paras puoli on se, että oma työ ja kädenjälki näkyy alueella vuoden jokaisena päivänä

MKO Ympäristöpalveluiden tuotantojohtaja Jani Burman toteaa, että yhteistyö on toimivan jätekeskuksen kulmakivi – jätekeskuksen sujuva toiminta on ennenkaikkea yhteistyötä lukuisten eri toimijoiden ja yhtiöiden kesken. Kaikilla alueella liikkuvilla ja toimivilla yrityksillä, urakoitsijalla ja laitosmiehillä sekä -naisilla on niin sanotusti yhteinen paikka ja siellä samat pelisäännöt – kaikki tekevät töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Tällä turvataan sitä, että jätekeskus toimii turvallisesti ja toivotulla tavalla sekä sitä, että asiakkaiden olisi helppoa asioida alueella. Burman sanoo, että ilman yhteistyötä jätekeskus ei toimisi. 

Laitosmies murskaa poltettavaa jätettä

Jätekeskuksella asiointi on koettu helpoksi ja turvalliseksi, eikä asiakas jää yksin.
-Kun tehdään yhteistyötä, sekä toimistoilla että vaa’alla, kuin myös urakoitsijan väen kanssa, asiakkaidemme on helppoa asioida jätekeskuksella. Kuormien tuominen ja purkaminen on silloin sujuvaa ja myös turvallista, Burman pohtii.

Alueelle tuotava jäte ei jää jätekeskukselle ikuisiksi ajoiksi, eivätkä kaikki jätteet päädy loppusijoitukseen, kuten yleisesti luullaan. Kaikki mahdollinen lajitellaan, kierrätetään ja lopulta kuljetetaan pois jatkokäsittelyä varten.

Ronsuntaipaleentiellä toimiva jätekeskus on avoinna arkisin kello 07.00-19.00. Voit lukea lisää jätekeskuksen palveluista osoitteesta www.mkoymparistopalvelut.fi .