Kauppakiinteistöjen vastuulliset ja kestävät jätehuoltoratkaisut ovat ympäristötekoja

kiinteistön jätehuolto puristin

Milloin olet viimeksi käyttänyt aikaa isännöimäsi kiinteistön jätehuollon ja sen toteuttamisen arviointiin? Niin kauan kuin kiinteistön jätehuolto on toimivaa, ei tämä välttämättä ole prioriteettilistasi kärjessä. Me MKO Ympäristöpalveluilla kannustamme ja rohkaisemme yrityksiä yhä aktiivisemmin pohtimaan sekä kyseenalaistamaan nykyistä jätehuoltomalliaan kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta – kestävät ja vastuulliset jätehuoltoratkaisut ovat ympäristötekoja. 

Kiinteistön jätehuolto toimii yksilöllisten ratkaisujen kautta

Kun jätehuollon kokonaisuutta ja oman toiminnan vaikutuksia pysähtyy tarkemmin pohtimaan, sen laajuus voi äkkiseltään yllättää. Kysymyksiä on paljon: 

  • Toimiiko jätehuolto tehokkaasti vai aiheuttaako esimerkiksi jätteiden lajittelu ja kerääminen ylimääräistä työtä ja päänvaivaa käyttäjille? Kuluuko aikaa kohtuuttomasti muuhun kuin käyttäjien ydinliiketoimintaan?
  • Onko keräysvälineitä tarpeeksi ja ovatko ne tarkoituksenmukaisia sekä työturvallisia?
  • Aiheuttaako nykyinen jätehuoltomalli kohteeseesi turhia tyhjennyskäyntejä ja sitä myötä kasvattaa jätehuollon hiilijalanjälkeä? Voisiko niitä minimoida esim. keräilyvälineiden kapasiteettia tehostamalla ja teknologiaa hyödyntämällä? 
  • Millaisia kustannuksia jätehuollosta tulee ja mistä ne koostuvat? 

Yksiselitteisiä vastauksia näihin kysymyksiin ei aina löydy; jokaisella jätteen tuottajalla on omat tarpeensa ja siksi jätehuollon suunnittelussa tulisi aina lähteä asiakaskohtaisista tavoitteista ja tarpeista, joissa huomioidaan myös kiinteistön käyttäjät. Jätehuollon järjestämistä ei kuitenkaan tarvitse ratkaista kokonaan itse, vaan apua ja neuvoja kannattaa pyytää ympäristöalan ammattilaisilta. 

Kauppakiinteistöissä samaa jätepistettä käyttää usein useampi toimija – jätehuolto on heille näkyvä osa arkea. Tyypillisesti jätepisteestä löytyy jäteastioita ja keräilyvälineitä laajalla skaalalla: sekajäte, energiajäte, pahvi- ja pakkausjäte, keräyspaperi, keräysmuovi, metallijäte, lasijäte sekä biojäte. Näissä kohteissa jäte koostuu usein pakkausmateriaaleista sekä biojätteestä. Energia- ja sekajäteastioita tyhjennetään usein, mutta silti ne tuntuvat olevan aina täynnä. Lisäksi seka- ja energiajäte lajitellaan edelleen useissa kiinteistöissä erilleen, vaikka ne molemmat ohjautuvat poltettavana jätteenä energiahyötykäyttöön. Seka- ja energiajätteen lajittelu voi olla työlästä ja aikaa vievää työtä.

Vastuullinen jätehuolto lähtee suunnitelmallisuudesta

MKO Ympäristöpalveluiden ratkaisumallissa keskitytään yksinkertaiseen ja tehokkaaseen, mutta asiakaskohtaisesti räätälöityyn lajittelumalliin. Tällöin mm. seka- ja energiajäte on voidaan kerätä suoraan poltettavana jätteenä. Jätehuoltopalvelun suunnittelussa huomioimme aina asiakkaan toiminnan luonteen ja erityistarpeet – keräilyvälineet kauppakeskuskohteeseen valitaan tarkoituksenmukaisesti ja suunnitellussa sovitetaan yhteen monen eri tahon toiveet ja tavoitteet. Me keskitymme palvelussamme optimoimaan keräilyvälineiden tyhjennyssuoritteet oikealle tasolle – tyhjennämme vain täysiä astioita. Puristimien etävalvontalaitteet pitävät huolen siitä, että tyhjennystilaus käynnistetään vasta määritellyn täyttöasteen toteuduttua. Tämä tuo vaivattomuutta jäteasioiden hoitamiseen ja vaikuttaa positiivisesti kustannuskehitykseen, kohteen turvallisuuteen sekä hiilijalanjälkeen.

Vastuullinen jätehuolto on suunnitelmallista, asiakkaille läpinäkyvää ja joustavaa palvelua, jossa ympäristöalan asiantuntijat neuvovat ja opastavat jätteiden oikeanlaisessa lajittelussa ja keräämisessä. Lisääntyvä vastuullisuus sekä ympäristötietoisuus näkyvät myös siinä, että yhä useampia kiinnostaa se, mihin jäte päätyy ja kuinka se käsitellään. Kattavat ja jatkuvasti päivittyvät raportointityökalumme on suunniteltu helpottamaan asiakkaidemme arkea sekä antamaan ajantasaista tietoa yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksista ja jätehuollon kustannustehokkuudesta.

Kiinnostaisiko sinua keskustella lisää jätehuoltoratkaisuista? Tavoitat asiakaspalvelumme numerosta 010 248 3660 – kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja siitä, miksi jätehuolto kannattaisi keskittää MKO Ympäristöpalvelut Oy:lle.