Jätteentuoja – täytä siirtoasiakirja ennen asiointia

Etenkin korona-aikaan siirtoasiakirjan täyttäminen ennen jätekeskuksellamme asiointia on turvallisin ja helpoin tapa sujuvoittaa omaa asiointiasi.

Toimittaessasi kuorman jätekeskuksellemme, muistathan täyttää jätteen siirtoasiakirjan jokaisella kerralla huolellisesti. Näin jätteiden luovuttaminen, kuljettaminen ja vastaanotto tapahtuvat sujuvasti ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Jätteenhaltijana tai kuljettajana olet vastuussa siirtoasiakirjan täyttämisestä aina jätteitä toimittaessasi.

Täyttämällä jätteen siirtoasiakirjan ennakkoon, asiointisi nopeutuu ja voimme yhdessä minimoida fyysiset kontaktit. 

Mikäli kuitenkin saavut jäteasemalle ilman ennakkoon täytettyä siirtoasiakirjaa, voit edelleen täyttää sen paikan päällä ja tarvittaessa asiakaspalvelumme auttaa sinua vaakatoimistossamme. Kysy tarvittaessa apua myös sähköisen version käyttöönottoon!

Siirtoasiakirja on laadittava, kun seuraavia jätteitä siirretään jätekeskukselle:

  • vaarallinen jäte
  • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
  • pilaantunut maa-aines
  • rakennus- ja purkujäte

Selaimella täytettävän ja tulostettavan siirtoasiakirjan löydät: https://mkoymparistopalvelut.fi/hinnasto/

Siirtoasiakirjaan tulee täyttää huolellisesti seuraavat tiedot:

  • jätteen syntypaikan ilmoittaminen
  • jätteen määrä, laji ja laatu
  • jätteen toimituspaikka ja päivämäärä
  • kuljettajatiedon ilmoittaminen

Puutteellinen siirtoasiakirjan täyttö voi johtaa viranomaishuomautukseen tai laiminlyöntimaksuun. Käytännössä esimerkiksi rakennustyömaalla siirtoasiakirjan täyttäminen kuuluu urakoitsijalle, jonka toiminnassa jäte syntyy.

Täyttämällä siirtoasiakirjan huolella jokaisella kerralla varmistat mahdollisimman sujuvan asioinnin sekä ennen kaikkea kaiken puolin vastuullisen menettelyn jätteidesi kuljettamisessa ja eteenpäin luovuttamisessa!

Huolellisesti täytetyt siirtoasiakirjat ovat meillä äärimmäisen tärkeitä, sillä me kannamme edelleen vastuun jätelain mukaisesta jätteidesi käsittelystä ja niihin liittyvistä kirjauksista.

Vastuullisin yhteistyöterveisin

MKO Ympäristöpalvelut Oy