Suurten kuormien hinnasto yrityksille

Jätteenkäsittelymaksut 2021, suuret kuormat / raskas kalusto.

  • Loppusijoitettavien jätteiden hinnat sisältävät valtiolle tilitettävää jäteveroa 70 €/tonni.
  • Koko jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimman jätelajin mukaisesti.
  • Kaikista punnittavista jätekuormista veloitetaan punnitusmaksu.
  • Jos kuorma sisältää muuta jätettä, kuin on ilmoitettu niin kuormasta veloitetaan oikean jätelajin mukainen hinta.
  • Yritysten maksut vain laskulla tai pankkikorteilla, ei käteismaksua.
  • Seuraavista jätteistä vaaditaan siirtoasiakirja; vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätettä), erotuskaivolietteet, rakennusjätteet, teollisuusjätteet, erityiskäsiteltävät jätteet, puhtaat ja pilaantuneet maa-ainekset

Lataa siirtoasiakirja