Jätehuolto aidosti yksinkertaisena ja kustannustehokkaana palveluna

Oletko yrityspäättäjänä koskaan pysähtynyt miettimään, kuinka hyvin todella tunnet yrityksenne jätehuoltoprosessit ja niiden mahdollisuudet tavoitteidenne saavuttamisessa, ja onko suunnitelma edelleen ajan tasalla vuosittain paljonkin muuttuvassa jätehuollon markkinassa?

Olemme huomanneet, että usein jätehuoltosuunnitelma ja -prosessit saattavat helposti jäädä muiden vastuullisuustavoitteiden jalkoihin. Kenties jäteasiat hoidetaan samalla tavalla kuin ne on tähänkin asti tehty, palveluntuottajan sopimuksen alusta alkean, siis suhteellisen muuttumattomina vuodesta toiseen.

”Aktiivisen palveluntuottajan ylläpitämällä jätehuoltosuunnitelmalla sinäkin voit saavuttaa uusia lukuja vastuullisuustavoitteissanne sekä pienentää yrityksenne jätteenlajitteluun kuluvaa aikaa, vaivaa ja rahaa. 

Vinkki: tilaa uutiskirje, niin saat jatkossa lukusuositukset suoraan sähköpostiin!

Turhan laaja lajittelumalli ennen jätekeskukselle toimittamista voi olla myös kompastuskivi

Kuvitellaan tilanne, että jätteenlajittelu tehdään suunnitelman mukaisesti mahdollisimman tarkkaan, ja yrityksen henkilöstö tasapainoilee yrityksen ydinliiketoimintaan ja jätteenlajitteluun käytetyn ajan suhteen. Laki määrää tietyn minimitason ja palveluntuottaja on saattanut antaa omat tarkemmat toimintaohjeensa, joita tulee noudattaa. Kenties palveluntuottajan omat tuotantokulut on näin saatu laskettua minimiin, mutta mistä voit olla varma, onko kyseinen malli yrityksellesi kustannustehokas?

Laaja lajittelumalli ei välttämättä ole kustannustehokkain tai aina edes kaikkein ympäristöystävällisin ratkaisu.

”Kun työntekijät seuraavat tarkkoja lajitteluohjeita, joissa heidän työnsä luonnetta ei ole huomioitu, kuluu lajitteluun yleensä tarpeetonta työaikaa, joka on pois yrityksen ydintekemisestä.”

Samalla vaikeasti hahmotettava lajittelumalli voi olla paikoin hankala toteuttaa. Inhimillisestä näkökulmasta huomioiden jätteenlajittelu ei ehkä toteudu täysimääräisesti kuten pitäisi, koska se voi olla liian monimutkaista ja siten vaikea toteuttaa.

Kuten missä tahansa liiketoiminnan osa-alueessa myös jätteenlajittelun suunnittelussa kannattaa puntaroida itse tekemisen ja ulkoistamisen haitat ja hyödyt.

Yleensä paras ratkaisu löytyy joustavan räätälöinnin kautta, sillä harvoin se ratkaisu, joka sopii logistiikka-alan toimijalle, on välttämättä paras esimerkiksi teollisuusrakentajan arkeen. Tiedätkö siis, onko tällä hetkellä käytössänne oleva malli suunniteltu juuri teille?

Kustannustehokkain ja yksinkertaisin jätehuoltosuunnitelma yrityksellesi – miten se siis onnistuu?

Suunnittelussa on huomioitava aina ensin yrityksen omat sisäiset prosessit ja tavoitteet, ja peilattava jätteenlajittelun mahdollisuuksia niihin. Voit saada hyviä tuloksia seuraamalla lain asettamia vaatimuksia ja kenties jätehuoltokumppanisi antamia valmiita toimintamalleja. Mutta parhaat tulokset syntyvät räätälöinnin kautta.

”Jätehuollonkustannuksissa ei kannata katsoa vain yhtä hintalappua, eli sitä, mitä palveluntuottaja veloittaa jätteen vastaanottamisesta ja käsittelystä.”

Tässä halvin ei välttämättä ole se kaikkein kannattavin malli. Kokonaisuutta arvioitaessa kannattaa arvioida sisäisen työn määrä, eli esimerkiksi paljonko henkilöstöllä menee omassa arjessaan aikaa lajitteluun.

”Olemme asiakkaidemme kanssa kartoituksissa havainnneet, miten oikeammin suunnitellun lajittelumäärän tekemällä heidän resurssejaan saadaan vapautettua paremmin yrityksen ydinliiketoimintaan.

Parhaimmillaan voit jatkossa tehdä asiat aiempaa yksinkertaisemmin niin, että ympäristöarvonne toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla

On hyvä huomioida, että jätteenkäsittelylaitoksella on lajitteluun tarkoitetut laitteet, osaaminen ja käsittelyprosessit, jotka sisältyvät jätteenkäsittelymaksun hintaan. Jätteet käsitellään sellaisilla välineillä, joista muodostuu mahdollisimman vähän suoritteita. Tämä on molemminpuolinen kustannusetu, ympäristöetu ja sosiaalinen etu. Yrityksen henkilöstön on helppo hahmottaa lajittelu, kun se on heille yksinkertaista. Samalla työaikaa vapautuu ja varmistuu myös, että jäte todella tulee lajiteltua oikein. Kaikki hyötyvät.

Kannattavinta ei siis välttämättä ole tehdä aivan kaikkea itse, eikä päinvastoin toimittaa kaikkea jätettä ainoastaan lain vaatimien minimistandardien mukaisesti. Usein paras ratkaisu löytyy oman yrityksen tarpeisiin suunnitellun lajittelun ja hommat tehokkaasti hoitavan kumppanin yhteistyöstä.

Suunnitelmasta käytäntöön ympäristötavoitteiden ja uudenlaisen kilpailuedun saavuttamiseksi

Tärkeää jätehuoltopalvelussa on myös jatkuva kokonaisuuden seuraaminen ja mittaaminen. Jätehuoltopalvelustakin on saatavilla jo reaaliaikaista dataa, jota hyödyntämällä voit pienentää omassa arjessa jätehuollon toimia ja kustannuksia.

”Data on jätehuollon uusi musta, jota tarjoamme omassa palvelussamme kaikille asiakkaillemme.”

Sopiva yhteistyön malli löytyy mielestämme asiakaskohtaisella kartoituksella, jossa käymme ensin läpi omat arjen prosessinne ja tavoitteenne. Henkilöstönne osalta kartoitamme sopivimmat puitteet, eli millaiset edellytykset onnistuneeseen lajitteluun heille tarvitaan. Siten voimme valita yhdessä sopivimmat keräysvälineet, joita henkilöstönne on helppo ja mielekäs käyttää.

Lopulta räätälöimme koko palvelumallin teille asiakaskohtaisesti ja tuotamme käyttöönne selkeät lajitteluohjeet. Siitä yhteisen mallin testaaminen, toteuttaminen ja kehittäminen vasta alkavat. Seuraava askel on tehdä pitkäaikaisessa yhteistyössä entistä mielekkäämpiä ja ympäristöystävällisempiä arjen valintoja, joilla voit varmistaa, että olette oikeilla raiteilla tavoitteidenne saavuttamiseksi.