Kunnosta piha-alueet MKO Ympäristöpalvelujen asfalttimurskeella

Asfalttimurske pihojen ja kulkuväylien kunnostukseen

Aloitimme asfalttimurskeen myynnin Mustankorkean jätekeskuksella kesällä 2023.

Asfalttimurske on erinomainen materiaali tie-, parkki- ja piha-alueiden pinnoitukseen sekä kulkuväylien ja teiden kunnostustöihin. Sen käyttö vähentää luonnon kiviainesten käyttöä maarakentamisessa ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita. 

Mursketta saat haettua kuorma-autolla Mustankorkean jätekeskukselta hintaan 4,00€/tn.

Uusiomateriaalit korvaavat luonnon kiviaineksia maarakentamisessa

Maarakentamisessa käytettäviä luonnon kiviaineksia voidaan korvata erilaisilla uusiomateriaaleilla, kuten asfalttimurskeella. Tiesitkö, että myös me MKO:lla hyödynnämme uusiomateriaaleja kenttärakentamisessa? Siitä voit lukea enemmän täältä

Huomioithan kuitenkin, että uusiomateriaalin käyttö on luvanvaraista. Käyttömäärästä riippuen taustalta pitää löytyä joko ympäristölupa, MARA-rekisteröinti tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä. Lupien hakeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä luvat on haettava ennakkoon! 

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Aijaan!

Aija Puttonen

Palveluasiantuntija

+358 10 248 3660
info@mkoymparistopalvelut.fi