Asiakkaamme ovat tutkitusti tyytyväisiä

Pyrimme kehittämään toimintaamme jatkuvasti ja siksi keräämme palautetta sekä toteutamme säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia, joissa kartoitamme asiakkaidemme kokemuksia meillä asioinnista. Kevään 2022 asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksien mukaan olemme vastanneet asiakkaidemme odotuksiin erinomaisesti ja asiakastyytyväisyys on edelleen korkealla tasolla. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ilahduttivat myös MKO Ympäristöpalvelujen talouspäällikkö Hanna Hietamaa

“Asiakkaamme odottavat meiltä erityisesti asioinnin sujuvuutta, asiantuntemusta sekä vastuullisuutta – iloksemme huomasimme, että asiakkaamme ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä toimintaamme. Asiakastyytyväisyyden hyvää tasoa (4.3/5) pitää yllä asiakaspalvelumme nopeat vasteajat, henkilöstön asiantuntevuus, toimintamme ympäristövastuullisuus ja asioinnin helppous.”

Palautteen avulla jätekeskuksella asiointia on parannettu

Kyselyn tavoitteena on tunnistaa myös kehityskohteita, jotta toiminnan kehittäminen on asiakaslähtöistä ja asiakkaiden odotuksiin vastaaminen voidaan toteuttaa vielä aiempaa paremmin. 

“Tämän vuoden palautteissa korostui se, ettei konkreettisia korjausehdotuksia esimerkiksi asioinnin sujuvuuden parantamiseksi ollut – jo tehdyt korjaukset ovat siis parantaneet asiakaskokemusta merkittävästi. Edellisen asiakaskyselyn perusteella teimme mm. korjaustöitä loppusijoitusalueen purkupisteille, lisäsimme loppusijoitusalueen turvallisuutta valaistuksen avulla ja paransimme yleistä asiointisujuvuutta lisäämällä kylttejä ja opasteita jätekeskuksen alueella. Saamamme palaute ja korjausehdotukset mahdollistavat sen, että pääsemme kehittymään.“

Kehityskohteiden tunnistaminen on tärkeää

“Vaikka varsinaisia kehityskohteita ei noussut tässä kyselyssä esiin, niin otamme jokaisen yksittäisenkin palautteen vakavasti. Yksittäisten palautteiden mukaan laskutuksen selkeys ja puuttuvat viitetiedot nousivat esiin. Kun kaikki tiedot siirtyvät vaakajärjestelmästämme suoraan laskutukseen, on erityisen tärkeää, että jätekeskuksella asioiva taho antaa oikeat tiedot siitä, ketä laskutetaan ja millä viitetiedoilla. Näin voimme varmistaa laskutuksen oikeellisuuden ja sujuvuuden.  Uuteen vaakajärjestelmään liittyvien asiakaskoulutusten yhteydessä tulemme paneutumaan myös näihin asioihin. 

Emme tee kyselyjä vain tekemisen ilosta, vaan taustalla on aito halu kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti. Palautteen avulla voimme puuttua epäkohtiin ja parantaa palvelujamme.”

Tuliko sinulle mieleen ideoita palvelumme kehittämiseksi? Palautetta toiminnastamme voit antaa sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse info@mkoymparistopalvelut.fi. 

Vastuullisin yhteistyöterveisin,

MKO Ympäristöpalvelut Oy