Etsimme pilottiasiakkaita uuden raportointityökalun käyttöönottoon

Haluatko kehittää yrityksesi toimintaa ympäristövastuullisempaan suuntaan sekä saada aikaan kustannustehokkuutta jokapäiväisessä jätehuollossa? Olemme ottamassa käyttöön raportointityökalua, joka mahdollistaa asiakkaillemme reaaliaikaisen ja läpinäkyvän jätehuollosta syntyneen tiedon seurannan.

Etsimme nyt pilottiasiakkuuksia kehittämään ja viimeistelemään palvelua. Vastineeksi palautteesta tarjoamme raportointityökalun veloituksetta käyttöön vuoden 2022 ajaksi.

Raportoinnista saatava tieto tarjoaa työkalun yrityksesi kustannusten hallintaan ja asetettujen kehitystavoitteiden saavuttamiseen sekä seuraamiseen. Sen avulla voidaan saavuttaa aitoa kilpailuetua vastuullisuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Reaaliaikaisen ja oikean tiedon avulla parempia päätöksiä

Saat raportointityökalusta jätehuollon kokonaiskuvan yhdellä silmäyksellä ja se koostaa tietoa tehokkuuden ja kustannusten lisäksi mm.

  • Kokonaisjätemäärästä
    • Tietoja voidaan suodattaa ja tarkastella yksittäisten jätejakeiden ja niiden kustannusten näkökulmasta.
  • Kierrätys- ja hyödyntämisasteesta 
    • Kierrätys tarkoittaa jätejakeen hyödyntämistä uudelleen materiaalina. Hyötykäyttöaste kertoo jätteen hyötykäyttämisestä energiana (polttohyödyntäminen) tai rakentamisessa jätekeskuksen alueella.
  • Käyntikerroista 
    • Mitä alhaisempi käyntikertojen määrä on, sitä pienempi vaikutus sillä on hiilijalanjälkeen.

Haluatko mukaan pilottiasiakkaaksi? Pilottivaihe kestää kevään 2022 ajan. Ota yhteyttä puhelimitse 010 248 3660 t​​ai sähköpostise: info@mkoymparistopalvelut.fi.

Lisätiedot:

Hanna Hietama, talouspäällikkö MKO Ympäristöpalvelut Oy
p. 050 385 6586
hanna.hietama@mkoymparistopalvelut.fi