Nimitysuutinen: Henri Kivimäki on aloittanut tuotantovastaavana

MKO Ympäristöpalvelut Oy vahvistaa rivejään ja asiantuntijatiimiin on nimitetty Henri Kivimäki. Tuotantovastaavan roolissa Henri tulee huolehtimaan jätekeskuksen ja jätteenkäsittelyprosessien tuotannosta sekä logistisista järjestelyistä. 

Aiemman työhön soveltuvan kokemuksen lisäksi valinnan taustalla on Henrin halu lähteä kehittämään MKO Ympäristöpalveluiden toimintaa nopeasti kehittyvällä kiertotalouden alalla. 

Olen saanut aikaisemmin todella positiivisen kokemuksen asioinnista MKO Ympäristöpalveluiden kanssa ja mikä parasta, pääsen nyt itse tuomaan oman panokseni jo valmiiksi hyvään ja asiantuntevaan tiimiin”, Henri kertoo.

Omalla työurallaan Henri on toiminut materiaalinkäsittelijänä ja saanut monipuolisesti käytännön kokemusta eri materiaalinkäsittelyn työvaiheista. Lisäksi hän valmistui vuonna 2020 logistiikkainsinööriksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

“Henriltä löytyy työhön vaadittavaa aiempaa kokemusta jätehuoltoalan työnjohdon tehtävistä. Monipuolisen taustan omaava Henri tuo meille vahvistusta myös jätekeskuksen logistisiin järjestelyihin ja kaluston kunnossapitoon liittyen. Henrin käytännönläheisen ja asiakaslähtöisen ajattelutavan myötä päästään varmasti kehittämään jätekeskuksen tuotantoprosesseja sekä asiointia”,  Hanna Hietama, MKO Ympäristöpalveluiden talouspäällikkö kertoo.

Henri Kivimäki aloitti tehtävässään helmikuussa 2022.
“Pääsen aitiopaikalta olemaan mukana yrityksen tarinassa ja kehitystyössä. Vastuullinen työ ja oman kädenjäljen näkeminen ovat odotuksen arvoisia asioita”, Henri kertoo odotuksistaan.

Lisätiedot:

Hanna Hietama, talouspäällikkö MKO Ympäristöpalvelut Oy
p. 050 385 6586
hanna.hietama@mkoymparistopalvelut.fi

Henri Kivimäki, tuotantovastaava MKO Ympäristöpalvelut Oy
P. 050 358 5675
henri.kivimaki@mkoymparistopalvelut.fi