Valtakunnallinen asbestin ja pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto

Asbestin vastaanotto Jyväskylä MKO Ympäristöpalvelut

Vastaanotamme valtakunnallisesti asbesti ja pilaantunut maa-aines -kuormia myös yritysasiakkailtamme. Molempien jätteiden kohdalla lopullinen käsittelytapa ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Asbestijätteeksi lasketaan kaikki rakennusjäte, jossa on todettu tai epäillään olevan asbestia, kun taas pilaantuneita maa-aineita ovat maanrakennuksen jätteet, joihin on päässyt öljyä tai muita haitallisia aineita.

Asbesti ja pilaantunut maa-aines – käsittely ja vastaanotto

Asbesti puretaan asiaan perehtyneen ja luvansaaneen purkuyrityksen toimesta, mutta mitä sille tapahtuu sen jälkeen? Asbesti on monen työmaan riesa, sitä esiintyy muun muassa ilmanvaihtokanavien eristeissä, palo- ja äänieristeissä sekä vanhojen talojen huopakatteissa.

Asbestijätettä ei saa sekoittaa jätekuormassa muihin rakennusjätteisiin, vaan se tulee varastoida kierrätystä varten tiiviisti muoveihin käärittynä. Tällöin vaarallisia hiukkasia ei pääse hengitysilmaan, missään projektin vaiheessa! Mikäli jätteessä on tutkitusti tai epäillään olevan asbestia (ei ole tutkittu), vastaanotetaan ja käsitellään kuorma asbestijätteenä.

Maaperää tai maa-aineksia sanotaan pilaantuneiksi, mikäli ne sisältävät haitallisia aineita, jotka ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Maaperän haitallisuutta arvioidaan aina sen haitallisten aineiden, kuten öljyn, aiheuttaman vaaran mukaan. Pilaantuneiden maiden käsittelytapa ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ja käsittelytapoja on monia. 

MKO Ympäristöpalvelut Oy käsittelee jätteet ympäristölupansa ja voimassa olevien lakien sekä asetusten mukaisesti.
Pidätämme oikeuden olla vastaanottamatta pilaantuneita maa-aineksia, jos ne eivät sovellu laadultaan tai
määrältään käsittelymenetelmiin tai vastaanottokapasiteettiin. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut jäte-erät tulee toimittaa niille luvitetuille vastaanottajille.

Kysy lisää palveluistamme suoraan asiakaspalvelustamme!